Lịch sử SPOCKET

 • Phát triển ổn định và trơn tru ngay cả trong năm COVID-19
 • Mở rộng đội ngũ bán hàng của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi
 • Thương hiệu hoạt động tốt năm 2018
 • Đã đăng ký thương hiệu SpocketGuard năm 2017
 • Chuyển sang tòa nhà văn phòng mới do mở rộng quy mô
 • Công ty xuất khẩu đã đăng ký ở Trung Quốc đại lục
 • Thêm hai dây chuyền sản xuất do mở rộng thị trường
 • Xây dựng đội ngũ và hoạt động tiêu chuẩn hóa bắt đầu vào năm 2013
 • Xuất khẩu giá đỡ và giá đỡ diplay trong năm 2012
 • R&D hoàn thành năm 2011
 • Bắt đầu R & D về dây buộc an toàn vào năm 2011
 • Bắt đầu bán các sản phẩm trưng bày và an toàn trong năm 2009
 • Đăng ký năm 2008